Arta în școală: concepte și practici

In acest an, Institutul de Științe ale Educației realizează un studiu asupra implicațiilor educației artistice privind: formarea elevilor prin intermediul școlii; dezvoltarea personală și învățarea pe tot parcursul vieții; implicarea individuală pentru a avea o viață socială și profesională de calitate.

În acest scop, elevii și părinții sunt invitați să completeze un chestionar dedicat (completarea acestuia durează aproximativ 10-15 minute) până la data de 30 iunie. Rezultatele studiului vor fi făcute publice la sfârșitul acestui an.

Chestionarul pentru elevi este accesibil la adresa
Chestionarul pentru părinți este accesibil la adresa

Mulțumiri din partea coordonatorilor studiului!